ภูหินร่องกล้า พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว 16 ก.ย.นี้

โครงการพัฒนาป่าดงตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า ตระเตรียมเปิดรับนักเดินทาง มาเที่ยวป่าหน้าฝน ยลโฉมสายหมอก พัดผ่าน ข้างหลังฝนตก ท่ามกลางอุณหภูมิเฉลี่ย 18-20 ในวันที่ 16 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป บรรยากาศสายหมอก ยามเย็นบนโครงการพัฒนาป่าดงตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก สายลมพัดเย็นสบาย ข้างหลังฝนตก จะมีสายหมอกจางพัดผ่านมาบริเวณผาจุดชมวิว 180 องศา ท่ามกลางอุณหภูมิเฉลี่ย 18-20 องศา ทั้งวัน ตอนที่ตอนนี้ข้าราชการโครงการพัฒนาป่าดงตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า เตรียมตัวสถานที่ บน ภูหินร่องกล้า พร้อมเปิดรับนักเดินทางขึ้นมาเที่ยวป่าหน้าฝน ยลโฉมสายหมอก ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ภายหลังที่ได้มีคำสั่งปิดอุทยานแห่งชาติภูหินร่อง

กล้า จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยย้ำเคร่งครัดนักเดินทางทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยวชมความงามบนโครงการฯ จะต้องกระทำตามกฏของโครงการฯ อย่างเข้มงวด อาทิ คนที่จะเข้ามาภายใน ภูหินร่องกล้า จะต้องสวมแมสตลอดระยะเวลา รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ห้ามนำของกินทุกประเภทเข้ามากินภายในโครงการฯ ห้ามนำขยะเข้ามาทิ้งภายในบริเวณโครงการฯ แล้วก็บนโครงการฯ ไม่มีที่พัก หรือจุดกางเต้นท์ไว้บริการ นักเดินทางสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้แบบเช้ามา-เย็นกลับ สำหรับโครงการพัฒนาป่าดงตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บนตัวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เลยสำนักงานอุทยาน มาโดยประมาณ 2 กม. โครงการจะตั้งอยู่บริเวณซ้ายมือ เปิดให้เข้ามาเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.  Aorst ร้านพวงหรีดดอกไม้สด

Leave a Reply

Your email address will not be published.